MEDIA SUPPORT

MEDIA SUPPORT, s.r.o. byla založena v roce 2004 jako specialista na telekomunikační služby. Moderní audiotexové (hlasové služby s přidanou hodnotou) a SMS aplikace umožňují provozování širokého spektra služeb v této oblasti.

MEDIA SUPPORT, s.r.o. se orientuje především na rozvoj technického zajištění soutěží a her po telefonu. Jedná se o loterie, znalostní soutěže, kvízy, zábavné pořady atd. V této oblasti spolupracuje především s televizí Prima. Společnost rovněž provozuje všechny druhy hlasových služeb v oblasti interaktivního a pasivního audiotexu a dále rozšířila svou působnost o provozování Premium SMS a všech produktů s tím spojených vč. mobilního contentu.