MEDIA SUPPORT

Volejte Věštce

Zajímá Vás, co Vás čeká?
Potřebujete pomoci s důležitým životním rozhodnutím nebo s partnerským vztahem?

Zavolejte na Magickou linku 906 70 90 15, na které se můžete kdykoliv obrátit na profesionální věštce, kteří jsou připraveni u svého telefonu.
V době živého vysílání můžete být také přepojeni přímo do studia.

Pořad Volejte Věštce je vysílán každý den po půlnoci na TV Prima love.

Věštci na telefonu jsou připraveni v době pořadů, i jindy. Mohou odpovídat na vaše dotazy 24 hodin denně.
Volat můžete kdykoliv! Třeba právě teď.

Cena za každou započatou minutu spojení na linku 906 70 90 15 a linku 906 70 90 17 je 70 Kč vč. DPH. Poskytuje MEDIA SUPPORT, s.r.o.

Podrobnosti k pořadu Volejte Věštce najdete na www.iprima.cz nebo na teletextu Primy.

Schéma výběru věštce na magické lince:
Časté dotazy (FAQ):

Byla jsem spokojena s paní věštkyní, se kterou jsem včera hovořila. Jak se s ní mohu znovu spojit?

Po zavolání na Magickou linku si můžete přímo zvolit hovor s věštkyní, se kterou jste hovořili naposledy.
Také vám v průběhu věštby může věštkyně sdělit svůj čtyřciferný kód, který slouží k přímému propojení po příštím zavolání.
Vámi vybraný konkrétní věštec nemusí být v danou chvíli přihlášen, nebo naopak může hovořit s jiným zákazníkem. V takovém případě vás systém upozorní a musíte to zkusit jindy.

Kolik za využití služby platím?

Volající platí za celou dobu využívání aplikace od zavolání až po zavěšení.

Uvidí někdo moje telefonní číslo?

Ne, neuvidí.
Vaše číslo je skryté v aplikaci a nikomu není zobrazováno ani sdělováno.

Za jakou dobu budu přepojen do pořadu?

V TV pořadu Volejte Věštce je ihned po skončení předpovědi pro předchozího volajícího přepojován do studia další volající. Je -li v daný okamžik volajících více, je náhodně vybrán jeden z nich.
V případě většího zájmu nelze zaručit, že volající bude do studia propojen.
Kdykoliv v průběhu čekání na propojení do studia lze stisknout číselnou klávesu na vašem telefonu, vrátit se do hlavní nabídky a zvolit některého z našich věštců na telefonu.

Hovořila jsem s věštkyní a byla jsem přerušena. Co se stalo?

Člověk si občas neuvědomuje, jak dlouho hovoří. Proto systém u delších hovorů automaticky upozorní na délku hovoru s věštcem a případně i hovor ukončí. V takovém případě můžete zavolat opět a rovnou zvolit spojení na věštce, se kterým jste právě hovořila.
Občas může dojít i ke ztrátě signálu u mobilního telefonu a hovor je ukončen bez předchozího varování. I v tomto případě můžete zkusit zavolat znovu, ale nové spojení se nemusí podařit.

Podle čeho věštci vyhodnotí moji budoucnost?

Věštci předpovídají na základě různých indicií. Základním vodítkem je Vaše datum narození a v případě dotazu na vztahy i datum narození druhé osoby. Astrologům a numerologům pomůže zpřesnit předpověď hodina narození a případně i ještě přesnější určení času. Kartářky se inspirují náhodně vyloženými kartami. Používají se různé druhy karet, některý z věštců vám dá i na výběr. Různé metody se často i kombinují.

Je předpověď spolehlivá?

Věštba ukazuje pouze různé možnosti a tendence v životě vašem a v životech vašich blízkých. Vždy záleží na člověku a na jeho snaze o změnu vlastního osudu. Pokud se někdo vzepře, tak se věštba naplnit nemusí. Naopak přijetím předpovědi můžete učinit první krok ke změně své budoucnosti.